PPDKN

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē ,,Karlsons’’

2014./2015. mācību gadā

 

  • Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā uz 3. kvalitātes pakāpi pieteikušās 2 pirmsskolas izglītības skolotājas.
  • Apstiprināta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija:

ü  komisijas priekšsēdētāja – iestādes vadītāja Andra Mazure,

ü  komisijas priekšsēdētājas vietniece – iestādes vadītājas vietniece izglītības jomā Vita Puhevica,

ü  komisijas locekle – pirmsskolas izglītības skolotāja Inta Solomeca.

  • Noteikts pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darba grafiks:

ü  pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sagatavošanās posms  no  05.09.2014. līdz 04.10.2014.

ü  pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas norises posms no 05.10.2014. līdz 28.02.2015.,

ü  pedagogu profesionālās darbības kvalitātes vērtēšanas rezultātu apkopošanas posms no 02.03.2015. līdz 17.04.2015.