Mācības

PII “Karlsons”strādā pēc pirmsskolas izglītības programmas (kods 01011111) valsts valodā , kas saskaņota Tukuma novada domē ar 2011. gada 26. maija sēdes Nr.7 lēmumu nr. 14.       Programmas īstenošanai ir paredzēti dažādi rotaļnodarbību veidi. Darbs katru dienu tiek plānots pēc skolotājas ieskatiem, vadoties pēc nedēļas tēmas un bērna interesēm.

Pēc vecāku rakstiska pieprasījuma iestādē ir atvērta grupa “Gaismiņas“, kurā bērni apgūst kristīgo mācību.