Jaunumi

Mūsu Covid-19 noteikumi

Tukuma PII ,,Karlsons” noteikumi – “Par Covid-19 izplatības novēršanas pamatprincipu un no tiem izrietošo prasību ievērošanu”

Zinību diena 01.09.2018.

Zinību dienā sveicām mūsu iestādes bērnus, kuri uzsāk obligāto 5-6 apmācību: grupu “Prātnieki”, “Kāpēcīši”, “Gaismiņas” izglītojamos. Tika sumināti arī bērni, kuriem šis mācību gads būs pēdējais, jo grupu “Podziņas” un ”Pūcītes”  audzēkņi nākamajā mācību gadā kļūs par skolniekiem.

Tēvu diena 11.09.2018.

Priecājamies kopā ar saviem stiprajiem, zinošajiem, mīlošajiem tētiem sporta dienā kopīgi saskaitot un atrodot visas varavīksnes krāsas.

Latvijas tautas dziesmu rīti “Skaista mana tēvu zeme” 13.11-15.11.2018.

Bērni  nodeva  savu videosveicienu Latvijai.

Latvijas dzimšanas diena. 16.11.2018.

“Latvijai ir liela jūra, liela jūra..
Latvijai ir lieli meži, lieli meži,
Lieli ezeri un upes.
Bet kas vēl ir Latvijai?
Mazas meitenes un zēni, kuriem lieliem jāaug.”

Rūķu gājiens 04.12.2018.

Reizi gadā ikvienam vecākam ir iespēja pārtapt par rūķi. Tas ir jāizmanto! Šogad par rūķiem pārvērtās 40 mūsu iestādes vecāki, apmeklējot rūķu gājienu un iepriecinot bērnus.

Ziemassvētki 13.12- 21.12.2018.

Balts un brīnumu pilns ir šis laiks visās mūsu bērnudārza grupiņās.

Veselības diena 14.01.2019.

Veselības diena ir ikgadējs pasākums, kurā mūsu iestādes audzēkņi un darbinieki priecājas pabūt kopā un draudzēties ar sniegu.

Draugu diena 14.02.2019.

Draugu pasts šogad ir īpaši dāsns. Katrs bērns saņem draugu pasta apsveikumu.
Draugu dienu svinam kopā ar saviem lielajiem draugiem- puišiem  no Tukuma internātpamatskolas, ar zelta rokām un dāsnu sirdi, kuri  atveduši dāvanas PII”Karlsons” bērniem- didaktiskās spēles sensoro spēju attīstībai. .

Vecvecāku diena 07. 03.2019.

Paldies visiem vecvecākiem, kas piedalījās audzinātāju organizētajās radošajās darbnīcās un bija kopā ar saviem mazbērniem svētku koncertā.
Radošo darbnīcu rezultātā tapa pašu rokām gatavotas spēles, atslēgu piekariņi, apsveikumi, ziedi, kurus piespraust pie svētku tērpa.

Sporta diena 13.03.2019.

Jaunā Tukuma sporta halle 13.martā gaidīja ciemos mūsu sagatavošanas grupu bērnus. Jautrās stafetēs un spēlēs grupu “Podziņas”, “Gaismiņas” un “Pūcītes” bērni parādīja savu sportisko veiklību un izturību.