Info

„Karlsons” ir trešais bērnudārzs, kas pēdējo divu gadu laikā uzbūvēts publiskās un privātās partnerības (PPP) projekta ietvaros. Pilnsabiedrība „ACANA”, kurā apvienojušies celtniecības uzņēmumi SIA „Arčers” un SIA „Abora”, kā arī apsaimniekošanas uzņēmumi SIA „Cleanhouse” un SIA „Namu apsaimniekošana”, par privātiem finanšu resursiem trijās Latvijas pašvaldībās uzbūvējusi bērnudārzus, ko pēc būvniecības beigām turpina apsaimniekot. Tāpat pilnsabiedrība „ACANA” pilnībā ir aprīkojusi PII „Karlsons” ar visām nepieciešamajām mēbelēm un iekārtām. Kopējais projekta realizācijas termiņš ir 20 gadu, ieskaitot būvniecības procesu. Bērnudārzi uzbūvēti arī Mārupē un Ķekavā. Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības izmaksas Tukumā ir 1 542 256.05 miljoni lati (ieskaitot PVN).

Pēc būvniecības beigām pilnsabiedrība „ACANA” nodrošinās bērnudārza uzkopšanu, apsardzi, apgādi ar nepieciešamo inventāru, tehniskā stāvokļa uzturēšanu, kā arī organizēs bērnu ēdināšanu un veiks citas apsaimniekošanas un bērnudārza funkcionēšanai nepieciešamās darbības. Līgums ar pasūtītāju paredz, ka pēc objekta nodošanas ekspluatācijā pilnsabiedrība ik pa laikam veiks pirmskolas iestādē tobrīd nepieciešamos renovācijas darbus, bet gadu pirms bērnudārza pilnīgas nodošanas pasūtītāja pārziņā, tiks veikta visaptveroša kompleksa renovācija.

Bērnudārza ēkā ir apmācībai, atpūtai un rotaļām paredzētas telpas dažādām bērnu vecumu grupām, kā arī sarīkojumu zāle (240.5 m²), ēdamzāle (75.1 m²), sporta zāle (87.9 m²), guļamtelpas, virtuves, administratīvās u.c. telpas. Ēkas kopējā platība ir 2086.8 m². Bērnudārza kompleksā ir arī 4 rotaļlaukumi, katrai vecuma grupai, kuru kopējā platība sastāda 1316 m², un īslaicīgās apstāšanās autostāvvieta 24 automašīnām.

Bērnudārza telpas un kāpnes aprīkotas ar speciālu inventāru, kas piemērots bērniem ar īpašām vajadzībām. Kopējais bērnudārza veidols izveidots pozitīvs un rotaļīgs, fasāžu apdarei izmantojot dažādu gaišo toņu apmetumu, ar košu krāsu akcentiem fasāžu daļās.