2014./2015. mācību gada galvenie uzdevumi

Pedagoģiskais darbs:

 Pedagoģiskā procesā akcentēt darbu pie fonemātiskās dzirdes attīstības sekmēšanas, skaņu izrunas un to grafiskās saiknes izveides pilnveides.

Pedagoģiskā procesa galvenie darba virzieni:

 Veikt pašizglītošanās darbu par fonemātiskās dzirdes attīstīšanas un skaņu izrunas kultūras, lasīt – rakstīt prasmes sekmēšanas iespējām pirmsskolas periodā.
 Veicināt iestādes pedagogu pieredzes apmaiņu par izmantotajām metodēm un paņēmieniem izglītojamo skaņu izrunas kultūras, fonemātiskās dzirdes attīstības un lasīt – rakstīt prasmes sekmēšanā.
 Pilnveidot darbu pie fonemātiskās dzirdes attīstīšanas un skaņu izrunas kultūras iesaistes bērnu izglītošanas, attīstīšanas un audzināšanas procesā.
 Iesaistīt vecākus bērnu fonemātiskās dzirdes un skaidras runas attīstības veicināšanā, sekmējot lasītprasmi un pozitīvas attieksmes pret grāmatu un lasīšanu veidošanos.